Το Οινοποιείο

   Το οινοποιείο Οινωδός καλύπτει έκταση 2.900 τ.μ. και βρίσκεται εντός ιδιόκτητου οικοπέδου 40.000 τ.μ. στο οποίο οι στεγασμένες εγκαταστάσεις καλύπτουν συνολικά 13.200 τ.μ.. Όλη η επιχείρηση είναι διαπιστευμένη για το πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO 22000:2005. Ο εξοπλισμός οινοποίησης είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα όπως και όλες οι δεξαμενές. Σε όλες τις δεξαμενές παρέχεται βιομηχανική ψύξη και ένα ενιαίο κι αυτόνομο δίκτυο εφαρμόζει περιβάλλον αδρανούς αερίου σε κάθε περιέκτη οίνου. Το οινοποιείο διαθέτει ψυκτικό θάλαμο ο οποίος καταλαμβάνει όγκο 3.100 m³ με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

 

Ελληνικά
English